BOTOX – VISTABEL

Botox är ett muskelavslappnande ämne som sprutas in i musklerna under huden. Andra produktnamn på Botox är Azzalure, Vistabel och Dysport. De fungerar på samma sätt. Botox är en antirynkbehandling som minskar rynkor genom minska rörelse. Botoxen får muskeln att slappna av och hindrar på så sätt rynkorna från att visa sig i ca 3 månader. Botox lämpar sig särskilt väl för behandling av rynkor mellan ögonen (bekymmersrynkor), de horisontella rynkorna i pannan och  rynkor i ögonens utkanter (kråksparkar).

Varje gång vi ler, ilsknar till eller kisar spänns den underliggande ansiktsmuskulaturen vilket framkallar rynkor och linjer i ansiktet. Som ett resultat av stigande ålder eller genetiska anlag tenderar dessa uttrycksrynkor och linjer att bli kvar och synas även efter ansiktsuttrycket övergått. Anspänningsrelaterade ansiktsrynkor kan få oss att se äldre ut än vi känner oss och i vissa fall kan det orsaka ett intryck av oro, trötthet eller nedslagenhet utan att vi på något sätt upplever denna sinnestämning. Botox kan på ett effektivt sätt motverka detta.

Botox är ett muskelavslappnande ämne framställt av Botulinum A-gift, ett förädlat protein framställt av Botulism bakterier. Ämnet har använts i medicinskt syfte sedan 50-talet. Idag är injektionsbehandling med Botox den vanligaste skönhetsbehandlingen i världen.

Botox verkar genom att begränsa nervsignalerna till valda delar av ansiktsmuskulaturen så att de inte anspänns och därigenom skapar rynkor i de områden som behandlas. Efter behandlingen blir din hud snabbt betydligt slätare och rynkorna minimeras. De muskler som inte behandlats fortsätter att fungera som vanligt. En vanlig missuppfattning är att Botox totalt förlamar muskulaturen i ansiktet på ett onaturligt sätt men så är inte fallet.

Den bäst lämpande kandidaten för en botoxbehandling är en man eller kvinna med ansiktsrynkor orsakade av anspänning i den underliggande ansiktsmuskulaturen. Botox är särkilt effektivt för behandling av de vertikala rynkor mellan ögonbrynen som uppkommer när man rynkar pannan (bekymmersrynkor/glabellarynkor), rynkor i ögonens utkanter (kråksparkar) samt de horisontella rynkor som uppkommer när man veckar pannan. Du bör inte använda Botox om du är överkänslig mot botulismtoxin, lider av vissa muskelsjukdomar, använder antibiotika av aminoglykosidtyp, spektinomycin eller andra läkemedel som påverkar nervsignaler i musklerna. Botox skall inte användas under graviditet och bör heller inte användas under amning. Om du har en infektion vid det planerade injektionsstället skall behandlingen avvaktas tills denna läkt ut.

En botoxbehandling är en snabb, enkel, smärtfri och säker procedur. Ingreppet tar inte mer än 10-20 minuter. Med hjälp av en micro-nål injiceras små mängder Botox i de områden som skall behandlas. Eftersom nålen är tunn och endast mycket små mängder vätska injiceras är det upplevda obehaget litet. Många patienter likställer obehaget med ett myggbett. Bedövning är inte (om inte patienten önskar det) nödvändigt och du kan återgå till dina normala aktiviteter omedelbart efter ingreppet. Var noga med att du behandlas av en legitimerad läkare eller sjuksköterska med dokumenterad erfarenhet av att ge Botoxinjektioner. Resultatet av din Botoxbehandling börjar märkas efter 3-10 dagar. Vid behandling av vissa områden kan det ta upp till 14 dagar. I normalfallet kvarstår det uppnådda resultatet av en enskild behandling i 3-4 månader. Därefter bör behandlingen upprepas och för varje gång så sker tenderar varaktigheten att öka.

Biverkningar och komplikationer till följd av en Botoxbehandling är mycket ovanliga och i de fall de förekommer av relativt enkel karaktär. Den vanligaste biverkningen är att blåmärken eller svullnad uppkommer vid injektionsplatsen.

 

M.Oscarson Skönhetsklinik

Nybrogatan 8
852 31
Sundsvall

Telefon: 070-513 58 58
E-post: info@skonhetsklinik.se

Öppettider
Boka tid för besök

KONTAKTA OSS